Store Heddinge Skole søger dygtige lærere til mellemtrinnet

Store Heddinge Skole er en fantastisk arbejdsplads med fokus på elevers læring, trivsel og inklusion.

Vi er en afdelingsopdelt skole med gode fysiske rammer såvel ude som inde, og rummer omkring 600 elever fordelt på to til tre spor inkl. en specialklasserække og ca. 75 ansatte på skolen og i SFO 1 & 2.

Vi søger to dygtige og udviklingsorienterede lærere pr. 1. august 2018. Den ene stilling er fast, den anden et barselsvikariat.

Vi har behov for at dække følgende fag på mellemtrinnet: Billedkunst, håndværk/design, madkundskab, historie, idræt, dansk som andetsprog, supplerende undervisning, støttelektioner til en enkelt elev, samt kristendom og billedkunst som skal læses i mellemste specialklasse.

Store Heddinge Skole er blandt andet kendetegnet ved rullende skolestart i indskolingen og temalinjer i udskolingen. Mellemtrinnet har fokus på konsolideringen af de opbyggede kompetencer, som eleverne bringer med fra indskolingen. På mellemtrinnet er der fokus på en varieret dag med inddragelse af udenomsarealerne, byen og nærmiljøet.

For den samlede skole gælder det, at der er særlig fokus på synlig læring og på implementering af vores inklusionsstrategi.

Vi har det godt med hinanden, og sætter samarbejdet højt, derfor er det også vigtigt for os, at du som nyansat falder godt til her på skolen og lykkes med dine opgaver. Vi har derfor etableret en ordning for nyansatte med lidt færre undervisningstimer og et mentorforløb med en god kollega.

Det kan også nævnes, at vi på Store Heddinge Skole har en lokalaftale der danner grundlag for en arbejdstids- og tilstedeværelsesordning med mening, som de ansatte generelt er rigtig glade for.

Vi forventer, at du:

 • Er læreruddannet
 • Har relevante linjefag og kompetencer
 • Er fagligt funderet
 • Er teamorienteret og bidrager til et godt og positivt samarbejde
 • Er engageret, ambitiøs og nysgerrig i dit arbejde med undervisning og læring
 • Er tydelig, imødekommende og anerkendende i din tilgang til elever, forældre og kolleger, samt stærk til klasserumsledelse

Vil du være en del af en god folkeskole, der er rigtig godt på vej til at blive endnu bedre, så søg en stilling hos os.

Ansøgningsfrist den 3. juni 2018. Ansøgning sendes via www.stevns.dk – Ledige stillinger, klik på annoncen, her skal ansøgningen sendes elektronisk.

Samtaler afholdes den 14. juni 2018.

Har du spørgsmål til stillingerne, kan du rette henvendelse til:

 • Flemming Michaelsen (afdelingsleder)
  tlf.: 56 57 54 94

  eller
   
 • Jeanette Mortensen (konstitueret skoleleder)
  tlf.: 56 57 54 95.