Temalinjer

På Store Heddinge Skole udbyder vi temalinjer for skolens udskoling 7.-9. klasse.
 

Alle temalinjer har overordnet en ens fagrække og lektionsantal.Temalinierne foregår ved temauger eller dage, som vil fokusere på emner, der knytter sig til netop din temalinje.

Herunder kan du læse en kort præsentation.

Den multikulturelle linje

Arbejder med kultur, normer og værdier som eksisterer her i Danmark og vi kigger ud i verden ser på hvilken kultur, normer og værdier som eksisterer der. På skolen er der en kultur, i sportsklubber en anden. Man kan være en del af en ungdomskultur, storbykultur eller en madkultur.

Kultur er når mennesker gør noget, men hvor de kunne have gjort noget andet.

Eksempler på temaer fra Multikulturel:

 • Klæder skaber folk
 • Arkitektur
 • Kultur, tradition og religion
 • Skolens juleafslutning

På den Multikulturelle linje arbejder vi på at skabe udvekslingsmuligheder med andre skoler i Danmark. Vi søger digital forbindelse til verden, og vi bestræber os på at holde lejrskole i 9. klasse udenfor Danmark

Idræts- og kropsbevidsthed

Fysisk aktivitet er omdrejningspunktet for idrætslinjen. Undervisningen tilgodeser læringsstile med fokus på sansning. Vi søger at inddrage bevægelse og motion i læringen, i det omfang det er muligt og giver mening i aktiviteten.

På idrætslinjen kommer du mere i dybden med både den teoretiske og praktiske del af idrætten, end på de andre temalinjer. 

Idrætslinjen appellerer bredt til elever med vidt forskellig baggrund. Undervisningen tilrettelægges ud fra en bred idrætsforståelse, hvor også alternative idrætsformer tilgodeses. Idrætslinjen fokuserer meget på samarbejdet mellem årgangene

Eksempler på elementer på idrætslinjen:

 • Samarbejds- og tillidsøvelser
 • Fremlæggelse og instruktion
 • Instruktørvirke/ uddannelse

Deltagelse i turneringer og stævner.

Team Science

Det naturvidenskabelige vil være i fokus på denne linje. Hvordan er verden, både den biologiske og fysiske, sat sammen matematisk, fysisk, kemisk, biologisk, geografisk og teknologisk?

På Science linjen arbejdes der med fællesfaglige fokusområder, der tværfagligt inddrager de naturvidenskabelige fagdiscipliner og inddrager de øvrige fag på skemaet, hvor det er muligt og hvor det giver god mening.

Science linjen henvender sig til eleven, der søger naturfaglig forståelse for hvordan hverdagen, livet omkring os og verden er skruet sammen. På Science linjen arbejder vi både i laboratoriet, med feltarbejde og i samarbejde med andre skoler lokalt og globalt.

Eksempler på fællesfaglige fokusområder på Sciencelinjen:

 • Jagten på det rene vand - i samarbejde med Forsyningen og vandværket
 • Robotteknologi - med mulighed for at deltage i Unge Forskere og andre konkurrencer
 • Bæredygtighed - om at kunne etablere sig på en øde ø
 • Bioteknologi - om at kunne forstå og måle på gener og arvemateriale
 • Partikler med fart på - atomfysikken og det er er om os som vi ikke kan se

Hvordan vælger jeg?
Alle elever modtager en temalinjeseddel i april/maj måned. Her skal du skrive dine tre prioriteter.

Linjernes undervisning
Der er ingen faglige optagelseskrav til linjerne.
Undervisningen på alle tre linjer følger de gældende faglige krav og trinmål for folkeskolen.
Der undervises i alle almindelige skolefag på alle tre linjer, og alle linjer går til Folkeskolens afgangsprøve på normal vis i slutningen af 9. klasse.
 
Faget tema
Tematimerne anvendes fleksibelt til undervisning i længerevarende forløb i temalinjens hovedfag eller på tværs af disse.
 
Fælles for alle temalinjer
IT og idræt skal integreres i linjens undervisning.

Husk
Du kan ikke forvente at få din første prioritet opfyldt. Det er kun muligt at skifte linje under særlige omstændigheder.