Skolebestyrelsens principper

 
Skolebestyrelsen udarbejder principper for seks hovedområder jf. Folkeskolelovens § 44. Principperne er opdelt i hovedområder som det fremgår nedenfor, tillige er der et punkt med andre principper.
 
De samlede principper er godkendt på skolebestyrelsesmødet, onsdag den 4. marts 2015. 
 
Skolens principper findes i et samlet pdf dokument og tillige kan det enkelte princip ses som html dokument (ligesom dette). Struktur og indhold for principperne kan ses herunder
 1. Undervisningens organisering
  Skolestart og klassedannelse
  Indplacering af ny elev
  Klassesammenlægning
  Timefordelingsplanen
  Udbud af valgfag
  Specialundervisning
  Vikardækning
  Skemalægning
  Skoledagens længde
   
 2. Samarbejde mellem skole og hjem
  Klasseforældreråd
  Skole/hjemsamtaler
  Forældremøder
  Klassearrangementer
  Anden kontakt mellem skole og hjem
   
 3. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  Principper for udfærdigelse af elevplaner
   
 4. Arbejdets fordeling mellem lærerne 
  Fagfordeling
  Principper for arbejdsfordelingen.
   
 5. Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
  Fælles arrangementer for hele skolen eller afdeling
  Fælles arrangementer for den enkelte klasse
  Praktik
   
 6. Skolefritidsordningen
    
 7. Motion og bevægelse - understøttende undervisning
   
 8. Den åbne skole
   
 9. Mobbepolitik