AKT

Lærer
Fællesopgaver  AKT-lærer
 • Kontakte AKT-personalet/ledelsen
 • Udarbejde beskrivelse af eleven eller klassen
 • Have kontakten til forældrene
 • Være klar til at se på egen praksis og arbejde med nye handlemåder
 • Være tovholder
 • Støtte/rådgive elev/forældre
 • Finde nye handlemuligheder
 • Inkludere eleven i klassen
 • Ændring af praksis
 • Udarbejde handleplaner og statusbeskrivelser
 • Møde med forældre
 • Rum til at ændre, forsøge nye veje og rum til at lave fejl
 • Observation af elev/klasse/lærerens relationer
 • Supervision/sparring til læreren
 • Klasseprojekter
 • Støtte af enkeltelever
 • Samtaleforløb af enkeltelever
 • Familieklasser
 • Undervise enkeltelever udenfor klassen
 • Deltage i forældremøder/forældresamtale

Procedure for AKT