Valgmøde til skolebestyrelsen torsdag den 12. april 2018

Der afvikles valgmøde denne dag i skolens personalerummet kl.17.30-18.30.

Ved mødet kan du høre mere om skolebestyrelsens arbejde, og hvordan denne har indflydelse på skolens virke.

Procedure for valg gennemgåes og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.