Valg af nye forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen pr. 1. august 2016

Ved fristens udløb for tilmelding som kandidat til skolebestyrelsen den 22. april 2016, var der kommet 3 ansøgninger fra kandidater.

 

Ved forskudtvalget skal vælges 3 nye kandidater. De 3 indkomne ansøgninger er blevet godkendt af valgbestyrelsen, og forældrerepræsentanterne tiltræder i skolebestyrelsen pr. 1. august 2016.

 

Tillykke med valget, og velkommen til skolebestyrelsen til:

 • Birgitte Thrane
 • Therese Kunoy
 • Krista Friis Hoffmann
   

 

Forskudt valg til skolebestyrelsen på Store Heddinge Skole

Der skal på Store Heddinge Skole være forskudt valg til skolebestyrelsen, hvor der skal vælges 3 forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Arbejdet påbegyndes den 1. august 2016.

Hvis man ønsker at stille op til forskudt valg som kandidat til skolebestyrelsen, skal man kontakte Store Heddinge Skoles kontor på mail [email protected] eller ved personligt fremmøde, for at meddele sit kandidatur samt få udleveret oplysningsskema, hvor man kan fortælle om sig selv, hvorfor man stiller op m.v.

Valgbestyrelsen, der består af lokalpolitiker Rasmus Hoffmann, konst. skoleleder Jeanette Mortensen / skoleleder Thomas Gravsen og forældrerepræsentanterne Tina Grønbæk og Marianne Bryld har udarbejdet nedenstående plan:

Følgende datoer er vigtige:

 • 12. april 2016 kl.19.00 – 21.00 valgmøde i personalerummet

 • 22. april 2016 kl.12.00 sidste frist for indlevering af kandidatopstilling til skolens kontor

 • 2. – 4. maj 2016 Afstemning – elektronisk valg

 • 1. august 2016 tiltrædelse af nye medlemmer i skolebestyrelsen

Hvem kan stille op til skolebestyrelsesvalget?

Store Heddinge Skoles forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen.

Desuden kan følgende personer opnå valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

 • Plejeforældre, der har haft barnet i pleje i mindst et år

 • Personer, der har indgået ægteskab med forældremyndighedsindehaveren, forudsat at forældremyndighedsindehaveren giver sit samtykke

 • Stedforældre, forudsat at forældremyndighedsindehaveren giver sit samtykke

 • Fædre, der bor sammen med mor og barn, hvis faderskabet er retsligt bevist

 • Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedsindehaveren, forudsat at forældremyndighedsindehaveren giver sit samtykke, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden, jf. pkt. 2.

 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesvalg 2014

 
 
Nyt - 13. november 2014:
 
Følgende er valgt som forældrerepræsentanter i den nye skolebestyrelse:
 
Marianne Bryld.
Brian S. Qvist.
Tina Grønbæk (formand)
Lars Egeblad.
Søren Christensen.
Line Henriksen.
Therese Kunoy.
Birgitte Thrane, Lene Overgaard og Miriam Worm Jensen er stedfortrædere.
 
Medarbejderrepræsentanter er:
Marianne Agerskov
Stina Birk Nielsen
Helle Kühl og Tommy Andersen er valgt som stedfortrædere.
 
Ungdomsskolerepræsentant er:
Kim Gundmund Rasmussen
 
Elevrepræsentanter:
Mikkel Heinemann
Cecilia L. Pedersen

I skolebestyrelsen vil der tillige være to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og de lokale foreninger samt skoleleder Jannick S. Mortensen og Per Dreyer Nielsen (sekretær).
 
 
 
Skrivelse udsendt 12. maj 2014:
 
Kære forældre.

Som I vil kunne se andetsteds, er der nu valgt 6 forældrerepræsentanter til den kommende skolebestyrelse, men der mangler fortsat én repræsentant samt et antal suppleanter, da der erfaringsmæssigt vil være nogle, der udtræder af bestyrelsen i løbet af perioden.

Der skal derfor afholdes suppleringsvalg, og jeg vil opfordre jer til at stille op!

Det vil jeg, dels fordi skolen har brug for dig, og du får som medlem mulighed for at:

Have indflydelse på hvordan skolereformen bliver til virkelighed på vores skole
Påvirke retningslinjerne for skole/hjem-samarbejdet
Prioritere i skolens budget
Komme med ideer til mere bevægelse/motion for eleverne
Få indflydelse på kommunens skolepolitik og tilrettelæggelse af kommunens skolevæsen
Deltage i ansættelsesudvalg ved lærer- og lederansættelser
Fastsætte principper for hele skolens virksomhed, fx klassedeling, fagfordeling, lejrskoler og andre aktiviteter, ordensregler, skolens fysiske indretning osv.

Selve processen omkring suppleringsvalget og opstilling hertil er beskrevet i opslag fra skoleledelsen.

Venlig hilsen

Marianne Bering Bryld
formand for skolebestyrelsen
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrivelse udsendt 12. maj 2014:
 
Suppleringsvalg til Skolebestyrelsen på Store Heddinge Skole
 
På Store Heddinge Skole har der netop været valg til en ny skolebestyrelse, der påbegynder sit arbejde den 1. august 2014.
Ved dette valg stillede 6 kandidater op. Da der skal være 7 forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen, skal vi have valgt en repræsentant samt et vist antal suppleanter. Dette valg foregår i et såkaldt suppleringsvalg.
 
Suppleringsvalget gennemføres i juni måned 2014, og den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august 2014.
 
Hvis man ønsker at stille op til suppleringsvalget som kandidat til skolebestyrelsen, kan man allerede nu kontakte Store Heddinge Skoles kontor, som har åbent hver dag kl. 8:00 – 14:00.

Følgende datoer er vigtige:
 
 • 4. juni 2014 kl. 12:00 Sidste frist for indlevering af kandidatopstilling på skolens kontor.
 • 4. juni 2014 kl. 17:00 – 18:00 Kandidatmøde på skolelederens kontor.
 • 25. juni 2014 kl. 24:00 Sidste stemmedag (elektronisk valg).
 • 1. august 2014 tiltrædelse af ny skolebestyrelse.
 
Hvem kan stille op til skolebestyrelsesvalget?
Store Heddinge Skoles skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen.

Desuden kan følgende personer opnå valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:
• plejeforældre, der har haft barnet i pleje mindst et år
• personer, der har indgået ægteskab med forældremyndighedsindehaveren
• stedforældre
• fædre, der bor sammen med mor og barn, hvis faderskabet er retsligt bevist
• den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedsindehaveren.
 
 
Forældre til børn der er født i 2008, kan opnå stemmeret til skolebestyrelsesvalget på Store Heddinge Skole, hvis deres barn indskrives på skolen. Dette sker ved henvendelse på skolens kontor.
 
Vil man være sikker på at være optaget på valglisten, kan man henvende sig til skolens kontor.
 
På vegne af valgbestyrelsen
 
Rasmus Hoffmann
Formand
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Skrivelse udsendt 25. april 2014:


Kære forældre.

Ved udløb for tilmelding som kandidat til skolebestyrelsesvalg den 22. april 2014 har følgende forældre meldt deres kanidatur:

Marianne Bryld
Brian S. Qvist
Tina Grønbæk
Lars Egeblad
Søren Christensen
Line Henriksen.

Det betyder, at de 6 kandidater er valgt som forældrerepræsentanter til Store Heddinge Skoles nye skolebestyrelse med tiltrædelse pr. 1. august 2014.

Da der i skolebestyrelsen skal være 7 forældrevalgte medlemmer, vil Store Heddinge Skole snarest afholde suppleringsvalg - mere information om dette senere.

Venlig hilsen

Jannick Stærmose Mortensen
Skoleleder
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Skrivelse udsendt marts 2014:
 
 
På Store Heddinge Skole skal der vælges ny skolebestyrelse i 2014.
Valget gennemføres i foråret 2014, og den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august 2014.

Følgende datoer er vigtige:
 
 • 9. april 2014 kl. 19:00 – 20:00 Valgmøde - afholdes i Birkens fællesrum.
 • 9. april 2014 kl. 20:00 – 21:00 Kandidatmøde - afholdes i Birkens fællesrum.
 • 22. april 2014 kl. 12:00 Sidste frist for indlevering af kandidatopstilling på skolens kontor.
 • 22. april 2014, kl. 12:00 Sidste frist for kandidater for indlevering af valgmateriale med beskrivelse af holdninger og synspunkter. Afleveres på skolens kontor.
 • 23. april 2014 kl. 17:00 – 18:00 Kandidatmøde på skolelederens kontor.
 • 25. april 2014 kl. 12:00 - 15. maj 2014 kl. 24:00 Afstemningsperiode (elektronisk valg).
 • 1. august 2014 tiltrædelse af ny skolebestyrelse.
 
Hvis man ønsker at stille op til valget som kandidat til skolebestyrelsen, kan man allerede nu kontakte Store Heddinge Skoles kontor, som har åben hver dag kl. 8:00 – 14:00.
 
På valgmødet den 9. april 2014 vil medlemmer af den afgående skolebestyrelse fortælle om arbejdet i bestyrelsen, og om reglerne for valg til skolebestyrelsen. Efterfølgende (kl. 20:00) vil der være mulighed for at møde nogle af de kandidater, der stiller op til skolebestyrelsesvalget. Kandidater har mulighed for at præsentere sig. Andre kandidater kan også tilmelde sig på denne aften.

Kandidaters valgmateriale med beskrivelse af holdninger og synspunkter vil fortløbende blive lagt på Skoleintra og skolens hjemmeside. Skolens kontor sørger for dette.

Hvem kan stille op til skolebestyrelsesvalget?
Store Heddinge Skoles skolebestyrelses forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen.
 
Desuden kan følgende personer opnå valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:
• plejeforældre, der har haft barnet i pleje mindst et år
• personer, der har indgået ægteskab med forældremyndighedsindehaveren
• stedforældre
• fædre, der bor sammen med mor og barn, hvis faderskabet er retsligt bevist
• den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedsindehaveren.

Forældre til børn i kommende 10. klasse på Hotherskolen kan deltage i valget på Hotherskolen.

Forældre til børn der er født i 2008, kan opnå stemmeret til skolebestyrelsesvalget på Store Heddinge Skole, hvis deres barn indskrives på skolen. Dette sker ved henvendelse på skolens kontor.
 
Vil man være sikker på at være optaget på valglisten, kan man henvende sig til skolens kontor.
 
På vegne af valgbestyrelsen
 
Rasmus Hoffmann
Formand
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune