Indsatsområder og udviklingsprojekter 2016-2017

 

Nr.

Navn

Type/fora/fokus fra

Afdeling –

hvem involverer det?

Ansvarlig – Ledelse

1

Kondital

Kommunalt

Alle afd.

FM

2

Læsning/mat. test

Kommunalt

Alle afd.

JM

3

Trivsel - elever

Kommunalt

Alle afd.

FM

4

Fravær - elever

Kommunalt

Alle afd.

 

5

Nationale test

Nationalt/Kommunalt/lokalt

Alle afd.

Jy/FM/kontor

6

Sygefravær - medarbejderne

Kommunalt/Lokalt

Alle afd.

TDG/FM/JM

7

 Trivsel – medarbejderne (TDG,AMG)

Synlig læring

  • Læring, undervisningsudvikling og målstyret undervisning (TDG, JM, FM)
  • Professionelle læringsfællesskaber, teamsamarbejde, kommunikation og fælles forberedelse (TDG, JM, FM)

Supervision (TDG, JM, FM)

Kompetenceudvikling (TDG, JM, FM)

Den åbne skole (TDG, JM, FM)

Nationalt/Kommunalt/lokalt

Alle afd.

TDG/FM/JM

8

International dimension

Kommunalt

Alle afd.

FM/

9

Forventningsbaseret klasseledelse

Kommunalt/Lokalt

Indskolingen

JM

10

Rullende skolestart og aldersintegreret grupper herunder brobygning

Kommunalt/Lokalt

Indskolingen

JM

11

Udeskole

Nationalt/lokalt

Mellemtrinnet

FM

12

Temalinjer/udvikling af udskolingen

Lokalt

Udskolingen

FM

13

Læse- skrive Kompetencecenter

Kommunalt

Kompetencecentret
Alle afd.

 

14

Naturlig-Vis

Kommunalt/lokalt

Alle afd.

   FM/(JM, TDG)

15

Inklusion

Kommunalt/lokalt

Alle afd.

TDG/FM/JM

16

Boost

Lokalt

Udskolingen

FM

17

Makkerlæsning og matematik

Lokalt

Mellemtrin/udsk.

FM/JM

18

Meebook

Kommunalt

Alle afd.

TDG/FM/JM