Fritagelse for undervisning

Kære forældre,

 Efter vedtagelse i skolebestyrelsen vedhæftes nyt ansøgningsskema der skal anvendes i tilfælde af, at man ønsker sit barn fritaget for undervisning i mere end 1 dag.

Ansøgningsskemaet kan printes via intra eller afhentes på skolens kontor.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller mailes til kontaktlæreren.

Ved 1 dags fravær kan der rettes henvendelse til kontaktlærer uden ansøgningsskema.

 

På ledelsen og skolebestyrelsens vegne,

Thomas

Hent ansøgningsskemaet her