Mellemtrin

Mellemtrinnet på Store Heddinge Skole omfatter klasserne fra 3. - 6. klasse samt specialklassen Spy. Afdelingsleder for mellemtrinnet er Flemming Michaelsen.

Udeskole

Store Heddinge Skole er blevet godkendt til at være demonstrationsskole sammen med 32 andre skoler i Danmark.

3. - 6. klasserne skal sætte fokus på udeskole, og arbejde sig i retning af en kultur der kvalificerer skolen til at være eksemplarisk, og dermed demonstrationsskole, for andre skoler i fremtiden.

Udeskole er betegnelsen for læring der foregår udenfor klasselokalet, primært i naturen. Det kan være læring om vandhullets insekter ved vandhullet, matematik i naturen og arkitekturen, tingfinder tur efter genstande med bestemt begyndelsesbogstav, en oplevelses-sti der illustrerer universets afstande eller jordens udvikling.

Udeskolen byder på understøttelse af flere elementer hentet i den nye folkeskolelov: Motion og bevægelse er ofte en naturlig del af udeaktiviteter, og bliver derved endnu mere integreret i undervisningen, end den allerede er i dette skoleår. Den understøttende undervisning, hvis formål er, at perspektivere det allerede indlærte, kan sættes i spil på nye måder i uderummet. Et tredje element fra den nye lovgivning, som udeskolen kan understøtte, er den Åbne skole, hvor bl.a. det lokale erhvervs- og foreningsliv kan medinddrages, får også en bredere inddragelses mulighed.

Til projektet er der tilknyttet konsulenter, der skal understøtte kulturskiftet i lærernes forberedelse, og skabe rum og plads til forandring. Når man skal gå fra inde til ude, er der en mængde punkter, der skal tænkes og forberedes anderledes. Læringsmålene er de sammen, men fx metoder er noget anderledes. Spørgsmål som elevernes påklædning, aktivitetens indhold og placering, opstilling, materialer mv.