Mellemtrin

Store Heddinge Skoles mellemtrin strækker sig fra og med 3. årgang til og med 6. årgang, og rummer i den periode mange forskellige fag.

På Store Heddinge Skole har vi valgt at lave en let intern opdeling i stort og lille mellemtrin. Den synlige opdeling begrænser sig til den rent fysiske, hvor det lille mellemtrin 3. og 4. årgang er i bygning Pilen, og det store mellemtrin 5. og 6. årgang samt SPY - mellemste specialklasse, er i bygning Egen. Resten er ren intern organisering.

Mellemtrinnet er den periode i elevernes skoleliv, hvor eleverne udvikler videre på den viden og de færdigheder og kompetencer, som de fik i indskolingen. Der er mange fagområder, som skal forfines, og nye begreber, teknikker og arbejdsformer som skal oplæres. Der kommer også flere fag i løbet af mellemtrins årene bl.a. madkundskab, håndværk og design samt tysk. I natur og teknologi deltager 5. og 6. årgang i de årlige Naturfagsmaratoner, hvor de dyster mod andre elever fra Stevns og Køge kommune.

Socialt og personligt sker der også meget i de år eleverne er i mellemtrinnet – en bevægelse fra relativt urutineret skoleelev til rutineret og teenager.

Mellemtrinnet modtager elever til 3. årgang fra indskolingen, og i det møde er det første gang, at eleverne skal sættes sammen i aldersopdelte klasser. På Store Heddinge Skole arbejder vi løbende med at gøre dette skifte og ny klassedannelse tryg og overskuelig, så de nye fællesskaber kan samles om den videre læring.

I den anden del af mellemtrinnet forberedes 6. årgang til mødet med udskolingen og 7. klasse. På 6. klassetrin bruges der tid på at sætte forældre og elever ind i skiftet. Principielt dannes der nye 7. klasser med det primære formål at skabe så stabile og velfungerende læringsmiljøer som muligt.

Mellemtrinnet inddrager ofte nærmiljøet i undervisningen – den åbne skole. Blandt andet deltager 5. og 6. årgang i de første PULS arrangementer arrangeret af Ungdomsskolen. Mellemtrinnet samarbejder endvidere med en række idrætsforeninger, den lokale idrætsefterskole, Stevns Madmarked samt flere andre kulturelle forenings- og erhvervsmæssige aktører.

Mellemtrinnet har arbejdet fokuseret med ude-skole, og deltog i skoleåret 2015/16 i et projekt under Undervisningsministeriet. På mellemtrinnet er ude-skole en del af den daglige undervisning, hvor andre lokaliteter end klasserummet, når det passer ind i forløb og årsplan, inddrages i og til undervisning og læring.